dodatak stelji za životinjeZAKONSKA OBVEZNA KORISNIKA 

(14) Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati zeolit clinop-tilolite koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini od 2 % suhe tvari stajskog gnoja, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2023. godine.

Odor - Zakon Narodne Novine 2023-1.pdf

što je zeotex?

Zeotex je prirodan, inertan, i netoksičan proizvod koji se može koristiti kao adsorbens štetnih plinova i neugodnih mirisa

Zeotex Odor Control sastoji se od 100% prirodnog minerala zeolita klinoptilolita čije čestice imaju strukturu nalik kavezu u kojem zarobljavaju neugodane mirise, štetne plinova,  tako smanjuju negativan utjecaj na okoliš te pružaju bolje uvjete životu i rastu životinja te poboljšava radne uvjete.

Zeotex Odor Control koristi se u svim životinjskim farmama kao što su farmama za uzgoj stoke (ovce, koze, govda i konji) tei peradnjacima.


kako djeluje zeotex?

primjena stočarstvo

Primjena stoka i svinje

Zeotex Odor Control se primjenjuje s postvljanjem stelje u omjeru 100 – 500 g/m2. Posipanje stelje vrši se jednom dnevno, nakon uobičajenog čišćenja torova. 

Primjena za perad

Primjena Zeotex-a za perad prema potrebi u omjeru 1 – 2 kg / m2

Pripaziti da prah bude ravnomjerno rasipan.

Primjeniti može i tako da ručno rasipate prah nakon prostiranja stelje.